Как компостът подпомага почвата?

Как компостът подпомага почвата?

Компост

Компостът подобрява почвата по много начини. Той помага да се разхлаби уплътняването на тежки почви. Когато се смесва с пръст, компостът функционира като гъба, задържайки вода там, където корените се нуждаят най-много, намалявайки количеството напояване, от което се нуждае реколтата. Компостирането добавя хранителни вещества и насърчава растежа на полезни микроорганизми, насекоми и земни червеи. Той също така помага да се сведе до минимум ерозията от вятър и вода, както чрез задържане на влага в почвата, така и чрез насърчаване на здрав растеж на корените. Като цяло компостът допринася значително за здравето на почвата, увеличавайки шансовете за успех на растенията.

Помага на депата

Компостът подобрява почвата

Компостирането помага да се запази растителната материя извън сметищата. То  не само предотвратява преждевременното запълване на депата, но и минимизира замърсяването, което те създават. Растителните вещества не се разлагат чисто, когато се поставят на сметища: Слоевете от боклук, затрупващи растителните вещества, създават анаеробна среда. Тази безвъздушна среда кара растителната материя, докато се разпада, да произвежда газ метан при разпадане. Този мощен парников газ е 21 пъти по-мощен от въглеродния диоксид. Следователно компостирането помага да се сведе до минимум приносът на депата за изменението на климата.

Минимизира химикалите

Компоста намалява химическите торове

Разпръскването на компост върху обработваеми площи свежда до минимум нуждата от химически торове. Компостът не само осигурява основните хранителни вещества, доставяни от химически торове – азот, калий и фосфор – той осигурява широк спектър от микроелементи и други хранителни вещества, които не се предлагат в химическите торове. По-малкото използване на химически торове намалява свързаните с тях екологични проблеми, включително замърсяването на водата. Азотът от тези торове причинява цъфтеж на водорасли в езерата и океана, като радикално променя крайбрежната екосистема. Химическите торове също се извличат в подпочвените води и замърсяват кладенците с питейна вода.