Kомпостируем VS Биоразградим

Рециклируемо, Компостируемо, БиоразградимоТоку що сте приключили с вкусно, домашно приготвено ястие и се опитвате да решите, какво да правите с контейнерите за еднократна употреба, които са ви останали. Етикетът  на единия казва,че е компостируем, на капака на другия пише, че е рециклируем, а на третия пише,че е биоразградим, но въпреки това е пластмасов! И сега какво?

В днешно време компаниите са много социално отговорни и са наясно с това, какво наследство ще оставят с техния екологичен отпечатък върху природата. Това е обещаващо и интригуващо, но самите потребители все още не са наясно как точно се случва това опазване на околната среда. Информацията и определенията за това са все още оскъдни и неясни и ние, като потребители, няма как да знаем какво огромно влияние има нашето поведение върху опазването на околната среда. Можем само да се надяваме, че стъклената бутилка,която е за  рециклиране, наистина ще бъде използвана отново и отново.

За да помогнем за разбирането на тези въпроси,в тази статия ще обясним каква е разликата между компостируеми, биоразградими и рециклируеми продукти, както и техните положителни и отрицателни страни, когато ги използваме в природата. По този начин се надяваме, че следващият път,когато  решите кое кошче за отпадъци да използвате за вашия боклук или какъв опаковъчен продукт да си закупите, то вече ще сте наясно какво да направите.

Много често „компостируеми“ и „биоразградими“ са използвани като еднакви понятия, но те всъщност са доста различни понятия за продукти и отпадъци. Биоразградим означава,че даден продукт може да се разпадне в природата без кислород и да се превърне във въглероден диоксид, вода или биомаса за определен период от време. Това обаче важи и за всеки пластмасов или метален токсичен продукт, защото той също се разпада след някакво време. Тъй като определението за биоразградим не съдържа някакъв краен срок за това разграждане, потребителите лесно могат да се объркат, а компаниите се крият зад неясна прозрачност по отношение на продуктите, които използват. Предполага се, че биоразградимият продукт би трябвало да се разпадне за много по-малко от 1000 години, което е валидно за някои пластмаси и метали, без да са рециклирани, разбира се.

Биоразградимата пластмаса, например, не може напълно да се разпадне в почвата, тъй като нужното количество кислород за това е твърде оскъдно. Пластмасата също така не е и рециклируема.

Компостируем, от друга страна,означава,че продуктът може да се разпадне във въглероден диоксид, вода, неорганични компоненти и биомаса за около 90 дни. Това се получава благодарение на милиони малки микроби,които консумират органичния отпадък и го превръщат в компост. Компостът има изклщчително благоприятно и плодотворно действие върху почвата, като не оставя токсични отпадъци, тъй като той самият е органичен продукт.

Разградимо и компостируемо

Помогнете да спасим планетата като изберете органични компостируеми продукти!